top of page

Cookie beleid

Dat gezegd hebbende, moet u in bepaalde rechtsgebieden de bezoekers van uw site op de hoogte stellen als uw website persoonlijke gegevens bijhoudt door het gebruik van cookies of soortgelijke technologieën. In deze rechtsgebieden omvat de lokale regelgeving vaak een verplichting om duidelijk te zijn over welke trackingtools (bijvoorbeeld cookies, flash-cookies, webbakens, enz.) uw website gebruikt, en welke soorten persoonlijke informatie deze technologieën verzamelen. Dit beleid vertelt websitebezoekers vaak ook wat de website doet met de verzamelde informatie.

 

Het is belangrijk op te merken dat diensten van derden die cookies plaatsen of andere trackingtechnologieën gebruiken via de diensten van Wix, mogelijk hun eigen beleid hebben met betrekking tot de manier waarop zij informatie verzamelen en opslaan. Omdat dit externe diensten zijn, vallen dergelijke praktijken niet onder het privacybeleid van Wix.

 

Lees ons artikel voor meer informatie hierover“Cookies en uw Wix-site”.

Een juridische disclaimer

De uitleg en informatie op deze pagina zijn slechts algemene uitleg en informatie op hoog niveau over hoe u uw eigen document van een cookiebeleid kunt schrijven. U moet niet op dit artikel vertrouwen als juridisch advies of als aanbeveling over wat u eigenlijk moet doen, omdat we niet op voorhand kunnen weten wat uw specifieke cookie-gerelateerde praktijken zijn. We raden u aan juridisch advies in te winnen om u te helpen uw eigen Cookiebeleid te begrijpen en om u te helpen bij het opstellen van uw eigen Cookiebeleid.

Cookiebeleid - de basis

bottom of page